אתם נמצאים כאן: מרכז מידע מאמרים בנושא דיני ומימון בחירות החקיקה הרלבנטית לתחום דיני ומימון בחירות

החקיקה הרלבנטית לתחום דיני ומימון בחירות

א.     חוק המפלגות, התשנ"ב-1992

ב.     חוק מימון מפלגות, תשל"ג-1973

ג.      חוק הרשויות המקומיות (מימון בחירות), התשנ"ג-1993

ד.     הנחיות רשם המפלגות:  הנחיות המפלגות [ניהול מערכת חשבונות ודיווח בבחירות מקדימות], התשנ"ד-1994

ה.     הנחיות מבקר המדינה:  הנחיות מימון מפלגות [ניהול ענייניה הכספיים של סיעה], התשל"ח-1978

ו.      הנחיות מבקר המדינה:  הנחיות מימון הבחירות ברשויות המקומיות [ניהול חשבונות], התשנ"ג-1993

ז.      חוק מיסוי תשלומים בתקופת בחירות, התשנ"ו-1996

ח.     תקנות מיסוי תשלומים בתקופת בחירות, תשנ"ו-1996

ט.     חוק הרשויות המקומיות (בחירות), תשכ"ה-1965

י.      חוק המפלגות (בחירות מקדימות) (הוראת שעה) , התשס"ז-2007

יא.    צו מס' 892 -  צו בדבר ניהול מועצות מקומיות -  צבא הגנה לישראל

יב.    חוק המפלגות (תיקון מס' 15), התשס"ח-2008 (במקור: מס' 14)

Joomlart