אתם נמצאים כאן: מרכז מידע מאמרים בנושא דיני ומימון בחירות מבוא לתחום דיני מימון הבחירות

מבוא לתחום דיני מימון הבחירות

נושא מימון הבחירות -  או ליתר דיוק הפרתם של דיני מימון הבחירות -  ממשיך להוות מרכיב מרכזי בחיי היום-יום של נבחרי הציבור שלנו.  ראש הממשלה הקודם, אריאל שרון, נזקק למימון בחירות שסיבך אותו בחקירות רעשניות שהגיעו עד ל"אי היווני";  בנו עמרי שרון נשא עד לא-מכבר  בעונש שהושת עליו בהקשר זה; שר האוצר הקודם אברהם הירשזון עומד לדין על מעשי שחיתות הקשורים גם להפרה של דיני מימון הבחירות;  לראשי הממשלה בעבר -  בנימין נתניהו ואהוד ברק -  ייחסו חשדות בדבר עבירות על דיני מימון הבחירות;  ואף ראש הממשלה דהיום -  אהוד אולמרט -  נחשד בעבירות שחיתות הקשורות -  כנטען -  גם בעבירות על דיני מימון הבחירות. הינה כי-כן ההזקקות לעניין זה אינה רק טכניקה תיאורטית, אלא -  כמסתבר -  הכרח אקטואלי.

התנאי לקיומה של מערכת דמוקרטית הינו פעילות פוליטית, דהיינו: פעילות אקטיבית של האזרחים, כבוחרים וכנבחרים;  כך-גם אין ביטוי ממשי לדמוקרטיה אקטיבית ללא בחירות; וכשם שאין תורה בלי קמח -  כך-גם אין פעילות פוליטית בכלל ובחירות בפרט -  ללא מימון.

זכיתי להיות מעורה בהליכי הבחירות מזה שנים רבות -  בעיקר במסגרת ועדת הבחירות המרכזית לכנסת, המעורבת הן בבחירות הארציות והן בבחירות המוניציפאליות.  בתוך כך למדתי לדעת עד כמה חשוב ורגיש הנושא של מימון הבחירות.  במבט ראשון הנושא נטול הילה, ולכאורה מעניין רק את העסקנים וגזברי המפלגות -  ולא היא.

עצם הצורך, ההכרה וההסכמה להקצות משאבים ציבוריים לפעילות הפוליטית המפלגתית בכלל, ולהליכי הבחירות מצידם של המתמודדים בפרט -  צורך זה התגבש לנוכח החיוניות, ואף ההכרח לשחרר, או לפחות לצמצם, עד כמה שאפשר, את חוד החנית של הפעילות הפוליטית, קרי: הבחירות, מכפיפות-יתר ומהשפעה פסולה של מממנים שאינם מקופת הציבור -  ויהיו בעלי כוונות טובות ככל שיהיו.

איני מגלה סוד בכך, שדעת הציבור בכלל ודעתם של מומחים ואנשי מדינה בפרט אינה נוחה ממשקל היתר המוקנה, כמובן מאליו, למי שניתנת לו האפשרות להשפיע בכספו על זהותם של נבחרי הציבור ועל גורלם בשעת פקודה:  בבחירות.  במדריך זה אנו מתרכזים בחלק העיקרי של טיפול הוראות הדין באשר למימון הוצאותיהם של המתמודדים בבחירות.

מעבר לכך, המדינה מוציאה עוד כספים רבים על עצם הכנתן ועריכתן של הבחירות;  ועל שמירתה של מערכת מנהלית משוכללת המתאימה להפעיל את הבחירות  על-פי דרישות המחוקק -  כל זאת בגדר ועדת הבחירות המרכזית והגופים הכרוכים בה. ועדת הבחירות המרכזית פועלת במלא היקפה בשנת בחירות,  ורוחשת על גחלים של אש זעירה ונכונה לקריאה בכל ימות השנה -  הכל במימון מקופת הציבור.

לועדת הבחירות המרכזית כמו-גם למערכות של מינהל האוכלוסין והמפקח על הבחירות במשרד הפנים יעוד ותקצוב ישיר בקופת המדינה -  אך אלה אינם השחקנים ואף לא הבמאים. אלה הינם רק הבמה, האכסניה והסדן עליו נערכות הבחירות -  אך החומר ממנו מתעצבות המערכות של נבחרי הציבור במדינתנו, אלו הינם המועמדים, המפלגות, הרשימות והסיעות -  שמימונן נפרד, הן מקופת הציבור במישרין, והן מתרומותיו -  כמפורט במדריך זה.

תקוותי שמדריך זה יגביר את הערנות למילוי ההוראות והמגבלות שבדין -  שנועדו לאפשר יתר עצמאות להליך הדמוקרטי; יחסכו ביקורות שליליות של גופי הביקורת ובראשם מבקר המדינה ואמצעי התקשורת;  ובכך נזכה לדמוקרטיה מכובדת, יעילה ונקיה יותר.  באם יושג, ולוא מזער מכך -  באתי על שכרי והבאתי גדולים וחכמים לידי רצון ונחת.

עו"ד ישעיהו (שיקה) אתגר, משרד אתגר ושות'

Joomlart