אתם נמצאים כאן: מרכז מידע מאמרים בנושא תאגידים עירוניים מדוע חברה עירונית?

מדוע חברה עירונית? שינויים בחשיבה ובתפיסת תפקודו של השלטון המקומי

עם קום המדינה ועד אמצע שנות ה- 60 נקטה ממשלת ישראל במדיניות צנטרליסטית שכללה שליטה צנטרליסטית מובהקת על התשתיות, התקציבים, ההון וההשקעות במדינת ישראל. הסיבות העיקריות לכך היו המצב הבטחוני, הצורך הדחוף לבנות מדינה וירושה חוקית ומנטאלית של שלטון המנדט.

רשויות מקומיות, באותו זמן, היו סמוכות על שולחנו של השלטון המרכזי ותפקידן היה בעיקר אספקת שירותים מוניצפליים מכח חוק. החל מאמצע שנות ה- 60 סבלה ממשלת ישראל ממחסור אדיר במשאבים, שהכריח אותה למתן או אף להפסיק את התערבותה האינטנסיבית בחיי הכלכלה של ישראל.

בנוסף לסיבה כלכלית זו היתה סיבה נוספת להתרחשות התהליך ושנבעה מהתגברות החשיבה הכלכלית. (להבדיל מהחשיבה הציונית שראתה בהיתיישבות ובפיתוח יעד עליון מבלי להתחשב בעלויות כלכליות) הגישה הכלכלית היתה ערה לחשיבות של נקיטת מדיניות עצמאית ואחראית מצידה של הרשות המקומית. המציאות החדשה שנוצרה איפוא בישראל בתקופה זו עיצבה מחדש את מכלול תפקידיה של הרשות המקומית. מעתה, נאלצה הרשות להתמודד בנוסף עם צרכי הקהיליה למתן שירותים מוניציפאליים, גם עם בעיות של פיתוח כלכלי וצמיחה אורגנית מואצת. הרשות הכלכלית נאלצה גם לגלות יוזמה וליצור תנאים לעידוד פעילות כלכלית.

שינויים אילו בתפיסת תפקידו של השלטון המקומי קבלו חיזוק בהמלצות "ועדת זנבר" לעניני השלטון המקומי. תפקיד השלטון המקומי לפי ועדת זנבר הינו קביעת מדיניות חקיקה, הכוונה ובקרה. תחומי האחריות והפעולות של השלטון המקומי התרחבו מעבר למשימות המקובלות של מתן שרותים מוניציפאליים וחברתיים והם כוללים עתה גם התמודדות עם צמיחה כלכלית אורגנית.

למעשה נטלה הרשות המקומית תפקיד חדש: עשיית שימוש יעיל במשאבים העומדים לרשותה, וזאת באמצעות יוזמה, כלומר, איתור הפונטציאל הגלום ברשות, הכשרת קרקעות לביצוע פרוייקטים כלכליים בקנה מידה משמעותי לרשות ולמדינה.

יזמות כלכלית זו בקרב הרשות המקומית צוברת תאוצה כיום גם עקב התחרות ההולכת וגוברת בין הרשויות המקומיות לבין עצמן - תחרות על משאבי כח אדם איכותיים שיעזרו להם להוציא מהכח אל הפועל את המדיניות החדשה.

הכלי היעיל להוציא בעזרתו את המדיניות החדשה אל הפועל - החברה העירונית

בידי הרשויות המקומיות מצויים משאבים חשובים להשגת עצמאות כלכלית וליצירת פיתוח כלכלי אורבני, בעיקר בצורה של קרקעות פנויות, וחקיקה המאפשרת גביית מיסים עירוניים ושיקול דעת בפיתוח תעשיות מסחר ומבני משרדים בתחומן. משאבים חשובים אילו אינם מנוצלים במידה מספקת על ידי הרשות המקומית - כרשות מקומית. על מנת להביא לצמיחה כלכלית ואורבנית על הרשות להעזר בכלים, גופים בעלי תפיסה כלכלית אורבנית.

הכלי החשוב הקיים כיום בידי הרשות המקומית הוא החברה העירונית. החברה העירונית הינה חברה בערבון מוגבל והיא פועלת כגוף עסקי לכל דבר וענין. כחברה כלכלית הינה מסוגלת לשווק פרוייקטים בצורה טובה יותר, וזאת, עקב יצירת תדמית עסקית מסחרית. יתרה מזאת, יש לה יתרונות תפעוליים על רשות מקומית, כגוף כלכלי בעל אופי משימתי ויעדים ברורים ושהמנהלים המקצועיים בו מסוגלים לטפל בצורה הולמת ומקצועית ביוזמה עסקית, להתמודד נכון יותר ולהשפיע טוב יותר על צעדיו של היזם.

החברה העירונית בישראל נמצאת, למעשה, בנקודת המפגש שבין התחום העסקי, בו ההתנהגות מוכתבת על ידי שיקולים של יעילות ורווח, לבין התחום השלטוני - ציבורי, בו השיקולים המנחים הם המינהל התקין ושמירה על אינטרס הציבור. החברה העירונית מסוגלת לזהות, ליצור ולעודד יזמות כלכלית, בתחומים בהם הסקטור הפרטי חושש להשקיע, מסיבות של סיכון עסקי גבוה או חשש מפני עיכובים בירוקרטיים.

המשוואה: הפקת רווחים ליזם תוך ביצוע פרוייקטים בעלי חשיבות ציבורית ואשר קידומם יבטיח תשואה חיובית ציבורית וכלכלית.

חברות עירוניות הינן חברות בעלות הרכב מצומצם יחסית של כוח אדם מינימלי ויעיל, הקונה שירותים חיצוניים רק לפי הצורך. דרך זו, של התנתקות מהגוף נותן השרות, מיד לאחר גמר הפרוייקט - הוכחה כדרך כלכלית ויעילה מבחינה עסקית וציבורית.

החברה העירונית נעזרת גם ביועצים חיצוניים ובכך מבטיחה איסוף מלא ומדוייק של נתונים ועריכת בדיקות נדרשות.

בשלב הראשון - עוסקת החברה באיתור פרוייקטים בעלי פונטציאל כלכלי בתחומי הרשות המקומית. כחברה עירונית יש לה הכרות טובה עם העיר, צרכי העיר והתושבים והמשאבים העומדים לרשותה.

בשלב שני - החברה העירונית פועלת בשלושה מישורים מקבילים:

(1) יצירת לובי לפרוייקט בעיריה ובגופים חיצוניים, כגון: משרדי ממשלה. פעולות אלו הן החשובות ביותר ותבטחנה שיתוף פעולה בין גורמי, להאצת התהליכים והאישורים הדרושים לקידום מהיר של הפרוייקט בהמשך.

(2) איתור וגיוס יזמים פונטציאליים, אשר באמצעותם ניתן יהיה להוציא את הפרויקט מהכרח של הפועל.

(3) החברה מתמודדת עם בעיות משפטיות, מזרזת תהליכים בוועדות השונות.

הרצוי הוא להקים שותפות עם היזם הפרטי ואז מתקבל המשולש.
החברה העירונית בנויה על שני יסודות: יסוד עסקי כלכלי: החברה הינה גוף עסקי כלכלי שמטרתו הפקת רווחים מפעולותיו והיסוד הציבורי: החברה תשאף לבצע פרוייקטים בעלי חשיבות ציבורית.

Joomlart