אתם נמצאים כאן: תחומי עיסוק פיתוח ויזמויות

פיתוח ויזמויות

בשל היכרותו של משרד אתגר ושות' עם התחום המוניציפאלי, מייצג המשרד פרויקטים ויזמויות רבות בתחום המוניציפאלי, בין אם כייצוג של הרשות המקומית והתאגידים העירוניים שבה ובין אם בייצוג היזמים הפרטיים אל מול הרשות המקומית.
רבים מהמיזמים המוניציפאליים המיוצגים בידי משרד אתגר ושות', נעזרים גם בניסיון הנרחב של המשרד בתחום זה, הכולל בין היתר עידוד שוטף של הרחבת הפעילויות, בניית תשתיות עירוניות רחבות הן בתחומים הפיזיים והעסקיים, והן בתחומים החברתיים והתרבותיים.
משרד אתגר ושות' מחזיק בניסיון עשיר בתחום זה, בין היתר-
 • ייצוג פרויקטים מוניציפאליים בתחומי הפיתוח של תשתיות העירוניות
 • ייעוץ וייצוג בנושאי הרחבה של הבסיס המוניציפאלי לחיזוק המארג העירוני
 • ייזום והקמה של תאגידים עירוניים בתחומים עסקיים נושאי רווח וכן תאגידים ומלכ"רים בתחומים שאינם למטרות רווח
 • יזמויות פרטיות בתחומי הנדל"ן המניב
 • פרויקטים משולבים בתחומי ההשקעה הפיננסית אל מול מפעלים עסקיים, יזמויות תעשייתיות, יזמויות מסחריות, איזורי תעשייה קטנים כגדולים
  בין התיקים המרכזיים בהם ייצג המשרד בתחום זה-
  • ייצוג חברה כלכלית של עיר גדולה בשרון בפרויקטים של 'בנה ביתך' וכן פרויקטים לפיתוח אזור התעשייה של העיר
  • ייעוץ שוטף חברה עירונית לפיתוח באחת מהערים הגדולות בישראל בפרויקט 'בנה ביתך' ובהקמת מספר רובעים בעיר, מרינה והרחבת אזור התעשייה
  • ייעוץ וליווי חברה לפיתוח באחת מהערים הגדולות בישראל בייזום והקמה של בית העירייה ורובע עסקים בעיר במסגרת עסקת קומבינציה
  • ייצוג החברה העירונית לתרבות הפנאי בעיר גדולה באזור המרכז בהליכים להעצמת הפעילות של מופעי תיאטרון, מוסיקה ומחול, מרכזי תרבות ספורט בעיר
  • ייעוץ וייזום של הקמת מרינה באחת מערי המרכז, והגנה על הפרויקט בהליכים כנגד גופים ירוקים באופן שאפשר הקמת הרובע החדש על קו המים
  • ייעוץ בפרויקטים מיוחדים לחברה לפיתוח עיר בצפון הארץ במיזמים עסקיים, הקמה והפעלה של שוק עירוני פתוח, הקמת בית עירייה חדש ועוד.
  • ייצוג וועדה מקומית לתכנון ובנייה בצפון הארץ בהליכים מורכבים ביותר לסגירתה של המחצבה הבלתי חוקית הגדולה שהופעלה אי פעם בישראל
  Joomlart