אתם נמצאים כאן: תחומי עיסוק נדל"ן

נדל"ן

משרד אתגר ושות' מחזיק בניסיון עשיר ומגוון בנושאי הנדל"ן, הכולל בין היתר ניסיון מעשי בעסקאות רבות, מגעים אינטנסיביים עם ציבור רב של לקוחות ועורכי דין רבים, התמודדות עם הצרכים הפורמאליים והמעשיים בהקשרים המתחייבים עם רשויות המס, עם מנהל מקרקעי ישראל ומשרדי הממשלה הנוגעים בדבר.
הניסיון המצטבר של משרד אתגר ושות' בא לידי ביטוי בייעוץ שוטף שמכוון להכשרתן של עסקאות מורכבות, ריצוף הדרך לקשירתן ולביצוען אף אל נוכח קשיים שאותם יש לפתור מראש, והשגת תוצאות מיטביות ללקוחות הנוגעים בדבר לנוכח שוק הנדל"ן מחד ולנוכח המערכת העסקית והפיננסית מאידך.
משרד אתגר ושות' מייצג בתחום זה, בין היתר-
  • עסקאות פרטיות בנדל"ן
  • עסקאות נדל"ן בין רשויות מקומיות לבין תאגידים עירוניים
  • עסקאות נדל"ן בין רשויות מקומיות ותאגידים עירוניים לבין יזמים פרטיים
  • מוכרים וקונים בעסקאות מכר של נכסים פרטיים ונכסים מסחריים
  • בעלים ושוכרים, הן פרטיים והן מסחריים, בעסקאות שכירות קצרות וארוכות טווח
  • ייעוץ לתאגידים קבלניים ולחברות פיתוח נדל"ן שונות
  • ייעוץ בהתאמה בין עסקאות נדל"ן לבין יזמויות למיניהן
  • ייעוץ מקצועי מקיף בהכנת מכרזים לרכישת נכסים ופיתוחם
  • ליווי שוטף של מכרזים ופרויקטים
Joomlart