החלת כללי ממשל תאגידי על רשויות השלטון או: “תאגידות ממשלית”

מאת: עו”ד ישעיהו (שייקה) אתגר

הממשל התאגידי משמעו יישום של עקרונות ממשליים, של ייצוג, שקיפות, בקרה ואיזונים שהתפתחו ומתפתחים אצל הרגולטור כלפי תאגידים בכלל, ולאלה הפועלים בשוק ההון בפרט. לאור זאת אולי הגיעה השעה לבחון, עד כמה מן הראוי להעתיק עקרונות ופרקטיקות נאותות כמו המקובלות בשוק ההון – גם להיפך, כלפי הממשל הדמוקרטי – בבחינת “תאגידות ממשלית”.

ברוח זאת נמצא כבר, כי בהשאלה מעולם החברות הציבוריות, ראוי לפתח מבחני מהימנות וליישמם גם בחברות ממשלתיות (“ועדת שפניץ”), ברשויות ציבוריות ובתאגידים השייכים לרשויות השלטון (כמו בתאגידים העירוניים). כאן אולי המקום לצעוד צעד נוסף קדימה ונכון פי-כמה לגבי אלה המנהלים מערכות חשובות כגון: הרמטכ”ל, ראש רשות המיסים, ראש רשות האכיפה ואף סגניהם וחברי ההנהלות שלהם.

כמו-כן, מדוע לא לגבי בעלי הסמכויות והשררה ברשות המבצעת שמעליהם? הרי מה שנכון לגבי חברי הדירקטוריון והמנכ”ל של הרכבת ולגבי מנכ”ל משרד התחבורה – ראוי ונכון גם לגבי שר התחבורה בעל האחריות המיניסטריאלית. מובן לנו שכל מי שנבחר לשמש כנבחר ציבור ברשות המחוקקת, פטור כמובן-מאליו ממבחנים לשמש בכנסת (פרט למספר מצומצם של תנאי-בחירה יסודיים).  אך האם הוא ראוי בהכרח גם לשמש כשר? והרי ניתן למנות שר גם את מי שכלל לא נבחר לכנסת, ולפיכך, האם לא צריכה להיות מניעה להגביל מינוי כזה  בכך שהממונה, גם הוא, יעמוד ב”מבחני מהימנות” ויתמיד לעמוד בהם?

כבר מובן מאליו שאין זה ראוי להפקיד 50 נוסעי אוטובוס ציבורי בידי נהג שלא עמד בדרישות לרשיון נהיגה ובכושר לחדש אותו מדי שנה; כך אנו כבר למדים שאין להפקיד את כספי הציבור בידי נושאי משרה שאינם עומדים – בפיקוח שוטף – במבחני מהימנות ראויים; המסקנה הינה, כי על-אחת-מה-וכמה: הנושאים במשרות הכח והשלטון הקובעים את קיומנו בשלום ובמלחמה, ברווחה ובמחסור, במגבלות המוטלות עלינו ובחירויות הנחוצות לנו – חשוב מכל וחיוני, כי יעמדו ב”מבחני מהימנות” שינוסחו ע”י גוף ראוי שיוסמך לכך, מעין רשות פיקוח על נושאי המשרה.

רשות כזאת צריכה לפעול באופן שקוף, חבריה עצמם צריכים לעמוד במבחני מהימנות ובדרישות מחמירות, והם אמורים לבחון את מועמדותו של כל אדם למשרת כח וסמכות ברשות המבצעת – עד לדרגת שרים, וכולל – ולהשגיח באופן שוטף על כך שמבחני המהימנות לקבלה לתפקיד יוסיפו להתקיים באדם גם במהלך כהונתו.

אין זה חלום באספמיה, אלא מסקנות מעשיות לנוכח החיוניות, ההצדקה וההצלחה של יישום כללי הממשל התאגידי. עקרונות ממשליים הנכונים בתאגידים העסקיים – נראה שראוי כי יישומו גם ברשויות השלטון.

אתגר ושות' משרד עורכי דין

כל הזכויות שמורות Etgar & Co. – Law Office © תנאי שימוש מדיניות פרטיות

Design by: studio kukushka | Dev By: Vivir studio

דילוג לתוכן